Rešitev za popis osnovnih sredstev

Clocking with Smartphone
Popis

Browser clocking
Spletna aplikacija


Odzivna podpora


RFID

Brezžična sinhronizacija

Slika osnovnega sredstva

Verzija 1.41.0

Želite rešiti težavno inventuro, ki vas pesti vsako leto? 

Analitiki ugotavljajo, da popisovalci v obdobju popisa porabijo 80 % delovnega časa za izvedbo popisa, le 20 % pa za opravljanje rednega dela, vseeno pa je vsaj 30 % sredstev napačno popisanih.

 
Špica na tem področju ponuja rešitev za popis osnovnih sredstev s pomočjo črtne kode. Rešitev bo močno poenostavila delo, zmanjšala porabo časa in odpravila nepotrebne napake.
 
Če niste prepričani, kako optimizirati vaš proces upravljanja in popisovanja, vam lahko pomagamo. Špicini strokovnjaki vam lahko svetujemo, kako postati kar najbolj učinkovit pri delu in optimizirati proces, hkrati pa si bistveno povečati zanesljivost podatkov. Svetovanje je brezplačno in ga izvedemo na sedežu vašega podjetja.

Priprava na popis osnovnih sredstev:

Najbolj priljubljene lastnosti:

Statistika

Administrator lahko na enostaven način spremlja potek aktivne inventure in spremlja delo popisovalcev.

Popišite kar preko računalnika

Naša rešitev omogoča popis osnovneh sredstev tudi preko računalnika. S tem lahko pohitrimo popis in olajšamo delo popisovalcem.

Zgodovina popisa

Sedaj je na enostaven način možno spremljati zgodovino vseh popisov, ki so se izvajali na enem osnovnem sredstvu.

Profili

Vsak uporabnik ima lahko definirana svoje uporabniške pravice in s tem lahko omejimo napake.

Podroben pregled

Administrator ima na voljo zelo podroben pregled nad osnovnimi sredstvi in vsemi pripadajočimi podatki, po katerih lahko enostavno filtrira ali pa izvozi v Excel za bolj podrobno obdelavo.

Upravljanje z uporabniki

Aplikacija omogoča kreiranje uporabnikov saj na ta način lahko natančno vemo kateri uporabnik je popisal katero osnovno sredstvo. S tem podatkom si lahko pomagamo pri kreiranju zapisnika inventure.

Enostavno in pregledno

Popisovalec ima vse pomembne podatke na glevnem ekranu in lahko enostavno in hitro izvede popis.

Komentar in odpis

Dodajanje komentarja in predlog odpisa sta pomembni funkciji pri popisu. Do obeh funkcij uporabnik dostopa samo z enim klikom.

Naredi sliko

Osnovna sredstva lahko sedaj tudi slikate. Veliko podjetij si na ta način olajša proces odpisovanja osnovnega sredstva.